Läs igenom köpvillkoren innan du beställer catering online. Genom att lägga
en beställning godkänner du köpvillkoren.

 

Allmänt

De här köpvillkoren gäller för dig som kund vid beställning av varor från Ica
City Sparköp Knalleland, 556132-8021, adress Skaraborgsvägen 25 506 30
Borås. ICA City Sparköp Knalleland verksamhet är registrerad hos
miljöförvaltningen i Borås och verksamheten kontrolleras regelbundet av
kommunen.
Via webbshopen kan privatpersoner och företag beställa varor som du väljer
att hämta i en av våra fyra butiker.
Genom att godkänna köpevillkoren intygar du att du är 18 år och att inga
andra hinder finns för att du godkänner dessa köpevillkor. Ett godkännande
innebär att du accepterar att följa köpevillkoren vid användning av tjänsten. Så
snart du genomför din första beställning skickas ett bekräftelsemejl eller
bekräftelsesms till den epost/telefonnummer du angivit. Du ansvarar för att de
uppgifter du lämnar vid beställning är korrekta och uppdaterade samt att dina
uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina kunduppgifter kommer att hållas
strikt konfidentiella och får inte spridas.
Bryter du mot köpvillkoren har ICA City Sparköp Knalleland rätt att avsluta
köpet och du meddelas då via epost/sms.

 

Betalning

Du betalar dina varor via kortbetalning. Kortbetalning sker via shopify. Du kan
även betala i butiken i samband med att du hämtar ut din catering. Som
företag kan du även ansöka om att vara fakturakund.
Faktura för företag sker via ICA City Sparköp Knalleland, med
pappersfakturaavgift på 45:-/faktura+moms. Betalningsvillkoren är 10 dagar
om annat inte avtalats och dröjsmålsränta 2 % per månad/faktura.

 

Priser och utbud

Aktuella priser på varor och eventuell leveranskostnad visas alltid i
webbshopen. ICA City Sparköp Knalleland har möjlighet att genomföra
förändringar gällande avgiftens storlek och/eller tjänstens innehåll. Vid stora
förändringar av tjänstens innehåll uppdateras köpvillkoren och en ny version
hålls tillgänglig via webbshopen. Du ansvarar själv för att se till att du tagit del
av den senast uppdaterade versionen. Samtliga priser anges i svenska kronor
(SEK) inklusive 12% moms. Produktbilderna på hemsidan garanteras inte att
varans exakta utseende återges. Vi reserveras oss för eventuella fel i pris- och
produktinformation eller i övrigt på webbshopen samt slutförsäljning och
eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser.

 

Innehåll i produkterna

Vi hanterar många livsmedel i våra lokaler, det kan därför finnas spår av
samtliga 14 allergener i samtliga produkter. Har du frågor kring innehållet är du
välkommen att kontakta oss via telefon 033-447735.
Vi reserverar oss för att, i undantagsfall, behöva byta ut vissa
ingredienser/råvaror i våra bufféer. De byts då ut mot lämpliga och likvärdiga
ersättningsvaror. Det kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om
ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

 

Hantering av personuppgifter

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter,
eller ställa en fråga, vänligen läs mer på www.ica.se/dataskydd.
Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via kontakt med ICA City
Sparköp Knalleland. Vi ansvarar inte för konsekvenser på grund av inaktuella
kunduppgifter, till exempel felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-
postadress.

 

Ångerrätt

Det är viktigt för oss att du är nöjd med din catering. Är du inte nöjd ber vi dig
kontakta oss direkt så ser vi till att så snabbt som möjligt försöka hitta en
lösning. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig
lösning i varje enskild situation.
Försäljningen av catering via ICA City Sparköp Knalleland omfattas inte av
ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och
tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

 

Kontakta oss

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 033-447735.